Beutalókról

A beutalók kötelező tartalmi elemei:

Teljes leírás megjelenítése


217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

A beutalónak tartalmaznia kell:

 • a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,
 • b) a biztosított nevét, TAJ-át,
 • c) a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító kódját,
 • d) a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot, a beteg rövid kórelőzményét,
 • e) a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódját, konzíliumi beutaló esetén a konkrét kérdést,
 • f) annak megjelölését, hogy a beutalt biztosított tekintetében rendelkezik-e az adott szakellátás tekintetében a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel,
 • g) a beutaló kiállításának dátumát,
 • h) a (10b) bekezdés a) pontja szerinti időpontot, ha az későbbre esik a beutaló kiállításától számított 90. napnál,
 • i) nem engedélyköteles külföldön történő gyógykezelés esetén az igénybe venni kívánt beavatkozás OENO kódját.
 • (10a)92 Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti esetben a beutalónak – a kötelező tartalmi elemein túl – tartalmaznia kell
 • a) azt a tényt, hogy a beutaló orvos a biztosítottat a keresőképtelenségével összefüggő betegsége miatt soron kívül utalja be,
 • b) azt, hogy a biztosított keresőképtelensége ugyanazon betegségből adódóan folyamatosan hány napja áll fenn, valamint
 • c) a biztosított táppénzes naplószámát.

Leírás elrejtése


Beutaló érvényessége:

Teljes leírás megjelenítése

 • (10b)93 A (10), illetve a (10a) bekezdésben foglaltaknak megfelelő beutaló
 • a) a 2. § (6) bekezdése szerinti ellátáshoz kapcsolódó ellátások esetében a beutaló orvos által a beutalón megjelölt időpontig, de legalább 90 napig,
 • b) az a) pont alá nem tartozó esetben a kiállításától számított 90 napon belül
 • használható fel.

Leírás elrejtése


Visszarendelés esetén szükséges-e beutaló

Teljes leírás megjelenítése


2. § (6)55 A szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni a járóbeteg-szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása orvosszakmai szempontból indokolt.

Leírás elrejtése


Soron kívüli ellátás (“S” jelzéssel ellátott beutaló)

Teljes leírás megjelenítése

SORON KÍVÜLI ELLÁTÁS („S” jelzéssel ellátott beutaló). A „soron kívüli ellátás” annyit jelent, hogy a jelentkezés napján Ön vizsgálatra kerül annak ellenére, hogy nincsen előjegyzési időpontja, de a „soron kívüli ellátás” nem egyenlő az azonnali, az érkezése pillanatában történő ellátással! Felhívjuk tisztelt pácienseink figyelmét, hogy a soron kívüli vizsgálat szükségességéről a beutaló orvos dönt, és nem a páciens/beteg!

Amennyiben beutaló orvosa az Ön „soron kívüli ellátását” kéri:
• a beutalón fel kell tüntetnie az „S”= „Soron kívüli” jelzést,
• aláírásával, orvosi bélyegzőjének lenyomatával azt el kell látnia,
• meg kell indokolnia a vizsgálat soron kívül történő elvégzésének szükségességét.

Felhívjuk tisztelt pácienseink figyelmét, hogy a soron kívüli vizsgálat szükségességéről a beutaló orvos dönt, és nem a páciens/beteg!

A „soron kívüli ellátás” annyit jelent, hogy a jelentkezés napján Ön vizsgálatra kerül annak ellenére, hogy nincsen előjegyzési időpontja, de a „soron kívüli ellátás” nem egyenlő az azonnali, az érkezése pillanatában történő ellátással!

A soron kívüli ellátás nem egyenlő a „sürgős” ellátással sem!
Jogszabályi előírás tartalmazza a sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotokat és betegségeket 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet)!

A soron kívüli ellátás szükségességéről, indokoltságáról az Ön vizsgálata után az adott szakrendelés orvosa dönt a jogszabályban meghatározott szempontok figyelembevételével.

Amennyiben az adott szakrendelés orvosa a vizsgálat után nem találja indokoltnak az Ön soron kívüli ellátását, vagy visszairányítja Önt a beutaló orvoshoz, vagy ha további, de nem soron kívül elvégzendő vizsgálatot/vizsgálatokat tart indokoltnak, ellátja Önt előjegyzési időponttal.

Ismételten felhívjuk tisztelt pácienseink figyelmét, hogy a soron kívüli vizsgálat szükségességéről a beutaló orvos dönt, és nem a páciens/beteg!

Leírás elrejtése


Melyik szakrendelésre szükséges és melyikre nem kell beutaló?

Teljes leírás megjelenítése


Honlapunkon, illetve Intézetünkben az adott szakrendelésnél az ajtók mellett kihelyezett információs táblán fel van tüntetve, hogy az adott szakrendelés felkeresésekor szükséges-e beutaló.
Bővebb információ: Szakrendelések

Leírás elrejtése


Beutaló a táppénzesek soron kívüli ellátásához:

Teljes leírás megjelenítése


Hivatkozva a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletre, a beutalónak – a kötelező tartalmi elemein túl – tartalmaznia kell:
a) azt a tényt, hogy a beutaló orvos a biztosítottat a keresőképtelenségével
összefüggő betegsége miatt soron kívül utalja be,
b) azt, hogy a biztosított keresőképtelensége ugyanazon betegségből
adódóan folyamatosan hány napja áll fenn,
c) a biztosított táppénzes naplószámát.

Leírás elrejtése


Tájékoztató a magánorvosi beutalókkal kapcsolatban

Teljes leírás megjelenítése


Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézetünk az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott egészségügyi intézmény, ezért magánorvosi beutalót OEP finanszírozás terhére nem tudunk elfogadni!

Leírás elrejtése

Print Friendly