Táppénzesek soron kívüli ellátása

A táppénzesek soron kívüli ellátása nem azonnali ellátást jelent!

Táppénzesek soron kívüli ellátásának feltételei:

  1. a keresőképtelen biztosított az ellátást a keresőképtelenségét okozó betegsége miatt veszi igénybe,
  2. ugyanazon betegségéből adódóan folyamatosan legalább 15 napja keresőképtelen,
  3. a keresőképtelen állományba vevő orvos vagy a felülvéleményező főorvos a megfelelő beutalót kiállította.

Információ a beutalókról, kattintson ide a megtekintéshez

Hivatkozva a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletre, a beutalónak – a kötelező tartalmi elemein túl – tartalmaznia kell:
a) azt a tényt, hogy a beutaló orvos a biztosítottat a keresőképtelenségével
összefüggő betegsége miatt soron kívül utalja be,
b) azt, hogy a biztosított keresőképtelensége ugyanazon betegségből
adódóan folyamatosan hány napja áll fenn,
c) a biztosított táppénzes naplószámát.

A keresőképtelenség miatti soron kívüli esetek ellátása nem veszélyeztetheti a nem keresőképtelen betegek folyamatos ellátását: 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól.

A sürgős szükség (életveszélyes állapot) körébe tartozók ebben a helyzetben is elsőbbséget élveznek: 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet!

Print Friendly