Betegpanaszok kezelése

Felhívjuk tisztelt pácienseink figyelmét, hogy szóbeli panaszát megteheti az intézet titkárságán munkanapokon, munkaidőben (08:00-16:00 óra között).

Írásbeli panaszát elküldheti a titkarsag@szszri.hu e-mail címre:

E-mail cím (kattintson az e-mail címre levél írásához):titkarsag@szszri.hu

Főigazgatónál szóban panasz tehet szerdánként 08:30-09:30 h között, amennyiben a titkárságon előzetesen e-mailben, telefonon vagy személyesen időpontot egyeztetett!


1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

A beteg panaszainak kivizsgálása

29. § (1) A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni.

(2) Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban tájékoztatni. A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – a panasz kivizsgálása érdekében – a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervhez és más szervekhez forduljon. Erre a körülményre a szolgáltató köteles a beteg figyelmét felhívni.

(3) A panasz kivizsgálásának részletes szabályait az egészségügyi szolgáltató belső szabályzatban rögzíti.

(4) A panaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve annak kivizsgálásával összefüggő iratokat 5 évig meg kell őrizni.

Print Friendly