Európai Uniós beruházás

2009 elején Pest Megye Önkormányzata, Intézetünk akkori fenntartója eredményesen szerepelt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázaton. Az elnyert támogatással lehetőség nyílt egy korszerű, emeltszintű járóbeteg-szakellátó központ infrastrukturális feltételeinek megteremtésére.

A közel 1,2 milliárd forintos Európai Uniós beruházás (pályázati azonosító: KMOP-4.3.2.-2008-0006) eredményeként 2011.06.02-án átadásra került a kibővített és felújított szakrendelő.

A fejlesztés magában foglalta a legkritikusabb állapotú épületrészek felszámolását, újraépítését, bővítését, akadálymentesítését. A beruházás során az új épületész kialakítása mellett a régi főépület kb. 65%-a teljesen megújult, megtörtént a fűtési rendszer korszerűsítése, továbbá az orvostechnológiai és informatikai rendszerek modernizálása.
A fejlesztés eredményeként kialakításra kerültek azok az ellátási formák, amelyek az aktív ágyak számának csökkenése miatt ellátatlan betegek kezelését lakóhelyükhöz közel, magas színvonalon képesek biztosítani.

Ennek megfelelően jött létre az egynapos sebészeti (több műtéti szakmára kiterjedően) és az infúziós kezeléseket végző nappali ellátási részleg. Megtörtént a tarthatatlan állapotban lévő ráckevei tüdőgondozó átköltöztetése és modernizálása a központi épületbe, a kardiológia és a klinikai laboratórium működési feltételeinek javítása, továbbá kiemelt feladatként a diagnosztika, azon belül is elsősorban a radiológia fejlesztése, digitalizálása.

Mindezek mellett betegirányítást, beteghívást biztosító informatikai rendszer lett integrálva az 1997 óta működő Főnix-Pro integrált egészségügyi rendszerhez és megújult a telefonközpont is.
A kibővített, modernizált rendelőintézetben nemcsak a betegellátás minősége, hatékonysága javult, hanem az itt dolgozók munkakörülménye és közérzete is.

Print Friendly