Egészséges Budapest Program

Tájékoztatás az Egészséges Budapest Program keretében elnyert pályázat eredményéről

Magyarország Kormányának a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások átfogó fejlesztése érdekében tett felhívásához kapcsolódóan Intézetünknek 2017 májusában lehetősége nyílt arra, hogy mint önálló járóbeteg szakellátó intézmény fejlesztési tervet nyújtson be pályázat keretében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ bázisán működő Egészséges Budapest Program Iroda Járóbeteg-szakellátási Igazgatóságához.

A pályázatok elbírálását követően az 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozatban foglaltak szerint Intézetünk a benyújtott pályázatával elnyerte a megpályázott 352 millió Ft-ot.

Az elnyert összeggel a közeljövőben megvalósulhat intézetünkben az évtizedek óta esedékes, a nőgyógyászati rendelőket és a gyógytorna helyiségeket magába foglaló épületrész újjáépítése, az informatikai eszközpark bővítése és egyes elavult műszerek-eszközök cseréje. Mindezek lehetővé teszik majd, hogy a jövőben a legkorszerűbb eszközparkkal tudjuk végezni a területen élő betegek szakellátását, és korszerű épületben működjenek a nőgyógyászati és a gyógytorna szakrendelések.
A fejlesztések 2017-ben és 2018-ban fognak megvalósulni.
A pályázatra benyújtott összesített fejlesztési tervünk megtalálható: Kattintson ide a pályázat megtekintéséhez


1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról:

Teljes kormányhatározat megjelenítése

A Kormány

1. egyetért az Egészséges Budapest Program keretében előkészített fővárosi és Pest megyei járóbetegszakellátás-fejlesztési koncepcióval és ennek keretében az 1. melléklet szerinti beruházások megvalósításával;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. melléklet szerinti beruházások megvalósításához szükséges forrás biztosításáról a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 25. Egészséges Budapest Program jogcímcsoport javára az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2017. évben 273 848 452 forint,
b) a 2018. évben 5 123 564 647 forint,
c) a 2019. évben 9 222 637 523 forint,
d) a 2020. évben 6 529 535 218 forint;
Felelős:
- nemzetgazdasági miniszter
- emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a)-b) alpontok tekintetében a felmerülés ütemében
a c)-d) alpontok tekintetében a 2019. évi és a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az informatikai fejlesztések tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – gondoskodjon az 1. mellékletben meghatározott fejlesztések 2017. évi megkezdéséről.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

Leírás elrejtése

Print Friendly