Tájékoztató a háziorvosi ellátásról

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

kattintson ide a megtekintéshez

3/A.§ (1) A háziorvos választása a választani kívánt háziorvosnál történő jelentkezéssel veszi kezdetét. Ha a háziorvos a jelentkezést elfogadja, az őt választó személy (a továbbiakban: jelentkező személy) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét nyilvántartásba veszi, és igazolást állít ki a jelentkező személy részére arról, hogy háziorvosi ellátását vállalta. Az igazoláson fel kell tüntetni a háziorvos nevét, a háziorvosi szolgáltató rendelőjének címét és telefonszámát.


NEAK tájékoztató a háziorvosi ellátásról:

kattintson ide a megtekintéshez

Az egyik legalapvetőbb jogosultság, hogy az ellátást végző orvost, így a háziorvost is meg lehet választani. Az orvosválasztás a választani kívánt háziorvosnál történő jelentkezéssel veszi kezdetét. Amennyiben a háziorvos a jelentkezést elfogadja, az őt választó személy TAJ-számát nyilvántartásba veszi és igazolást állít ki a nála jelentkező személy részére arról, hogy háziorvosi ellátását vállalta.

Az igazoláson fel kell tüntetni:

  • a háziorvos nevét,
  • rendelőjének címét és telefonszámát.

Print Friendly