Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Tisztelt Pácienseink!

Ezúton is tájékoztatjuk önöket arról, hogy Intézetünk elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszer) működtet. Erről az Intézet több pontján elhelyezett, „Kamerával megfigyelt terület” feliratú táblákon is tájékoztatjuk pácienseinket.

A rendszerrel kapcsolatos kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései irányadók.

Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe az erről szóló tájékoztatók ismeretében belépnek.

Print Friendly