Közérdekű adatok – régi

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvény 33. § (1) alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Gazdálkodási adatok

Tájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekről

Tájékoztató a 2017. évi közbeszerzésekről

2012. évi költségvetési beszámoló

2013. évi költségvetési beszámoló

2014. évi költségvetési beszámoló

2015. évi költségvetési beszámoló

2016. évi költségvetési beszámoló

Alapító okirat

Szervezeti és működési szabályszat

Print Friendly